รวมเคสกันกระแทก สำหรับ iPhone8,7 / 8,7Plus
ผ่านการทดสอบการตกกระแทกทางการทหารของประเทศสหรัฐอเมริกา Drop Test Military Grade
 
Drop test หรือ วิธีการต้านการตกกระแทกเป็นเทคนิคที่ใช้เพื่อรับประกันว่าสินค้าที่ผลิตมานั้นมีประสิทธิภาพในการป้องกันการหัก บิด งอ หรือชำรุดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์
การทดสอบ Drop test ทั่วไปจะเริ่มจากการปล่อยสิ่งของที่ใช้ทดสอบลงมาในระยะความสูงต่างๆ จนถึงขีดสุดความสามารถของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เมื่อได้ระยะที่สูงที่สุดแล้วก็จะทดสอบจำนวนครั้งในการทดลองว่าได้มากที่สุดกี่ครั้งเพื่อนำผลการทดสอบมาใช้ประโยชน์ทางการตลาดของตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆ

Shop By Brand